ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region II

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ กราบอวยพรประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ กราบอวยพรประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒
 เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายปกรณ์  สุวรรณพรหมา  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ กราบอวยพรนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ ศาลฎีกา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ