ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region II

คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค ๒ นำโดยรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พร้อมด้วยคณะตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรจากนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา

คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค ๒ นำโดยรองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พร้อมด้วยคณะตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรจากนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา
           เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค ๒ นำโดยนายศิริชัย คุณจักร รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พร้อมด้วยคณะตุลาการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรจากนายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ณ ห้องทำงานประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
           ต่อมาเวลา ๑๖.๐๐ น. ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่จากนางสุวรรณา  พรอิชยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการฯ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ