ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region II

ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสนำคณะเข้าศึกษาดูงาน

ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสนำคณะเข้าศึกษาดูงาน
          เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องในโอกาสนำคณะเข้าศึกษาดูงาน โดยเข้ารับฟังการบรรยายหัวข้อ “บทบาทและภารกิจของศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ประสบการณ์พิจารณาคดีเลือกตั้ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือกตั้ง” ณ  ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น ๑๐ และศึกษาดูงานการพิจารณาคดีเลือกตั้งจำลอง ณ ห้องพิจารณาคดีเลือกตั้ง ชั้น ๒ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอริยะ  นาวินธรรม ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค ๒ และนายชูพันธุ์  ราชรักษา  เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๒  ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาดูงาน


เอกสารแนบ