ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region II

นายเกษม ศุภสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา และนายสมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพัทยา พร้อมคณะ เข้าคารวะนายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒

นายเกษม ศุภสิทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา และนายสมเกียรติ  ลิ้มเทียมเจริญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพัทยา พร้อมคณะ   เข้าคารวะนายสรศักดิ์  วาจาสิทธิศิลป์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒
นายเกษม ศุภสิทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา และนายสมเกียรติ  ลิ้มเทียมเจริญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงพัทยา พร้อมคณะ   เข้าคารวะนายสรศักดิ์  วาจาสิทธิศิลป์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒


เอกสารแนบ