ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region II

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เข้ารับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้วางเครื่องหมาย

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เข้ารับมอบเครื่องหมาย  “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้วางเครื่องหมาย
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เข้ารับมอบเครื่องหมาย  “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ ” โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้วางเครื่องหมาย


เอกสารแนบ