ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region II

ว่าที่ร้อยตรีอร่าม อักษรพาลี นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้ารายงานตัวต่อ นายสรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เนื่องในโอกาส ย้ายมารับราชการที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒

ว่าที่ร้อยตรีอร่าม  อักษรพาลี นิติกรชำนาญการพิเศษ  เข้ารายงานตัวต่อ นายสรศักดิ์  วาจาสิทธิศิลป์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เนื่องในโอกาส ย้ายมารับราชการที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒
ว่าที่ร้อยตรีอร่าม  อักษรพาลี นิติกรชำนาญการพิเศษ  เข้ารายงานตัวต่อ นายสรศักดิ์  วาจาสิทธิศิลป์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เนื่องในโอกาส ย้ายมารับราชการที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ 


เอกสารแนบ