ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร


ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและหนังสือรับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 www.appealc2.coj.go.th


เอกสารแนบ