ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region II

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมและกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ   หมายเหตุ  สถานที่สอบ เปลี่ยนเป็นห้องประชุม ชั้น 9                 ห้องประชุมบูรพา  ผู้เข้าสอบหมายเลข 1 - 15                ห้องประชุมระยอง  ผู้เข้าสอบหมายเลข 16 - 30


เอกสารแนบ