ศาลอุทธรณ์ภาค 2


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region II

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
       เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ  และลูกจ้างศาลอุทธรณ์ภาค ๒ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณห้องโถง  ชั้น ๑ อาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๒  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


เอกสารแนบ