ศาลอุทธรณ์ภาค 2


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 Welcome to The Court of Appeal, Region IIลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ระเบียบ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา
  1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558
  2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
  3. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
  4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
  6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
  7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
  8. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
  9. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

31

             เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายปกรณ์  สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร งานไกล่เกลี่ยประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ร่วมประชุมผู้ประนีประนอม ในศาลอุทธรณ์ภาค ๒ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ ไกล่เกลี่ยของผู้ประนีประนอม และปรึกษาปัญหาข้อขัดข้อง ในการไกล่เกลี่ย ณ ห้องประชุมระยอง ชั้น ๙ 
อ่านข่าว