ศาลอุทธรณ์ภาค 2


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

185

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร ในสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 2

อ่านข่าว

งานประชาสัมพนธ์
ป้ายแจ้งเตือน

  สิทธิของคู่ความ

   ระเบียบ
    พระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา
   1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ.2558
   2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
   3. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
   4. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
   5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
   6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
   7. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
   8. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
   9. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558


   ลิงค์หน่วยงาน

   หน่วยงานส่วนกลาง
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
   สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
   ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ